اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, میدان غدیر, خیابان امام خمینی, ستاد مرکزی علوم پزشکی گناباد
تلفن: 051-57223513
فکس: 051-57223028
پست الکترونیک: darman@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس