جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
راه اندازی 6 مرکز خصوصی سرپایی درمان با داروهای آگونیست در شهرستانهای گناباد و بجستان
Sunday 7 th July 2024

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, میدان غدیر, خیابان امام خمینی, ستاد مرکزی علوم پزشکی گناباد
تلفن: 051-57223513
فکس: 051-57223028
پست الکترونیک: darman@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس