شیر مادر

شیر مادر
نظر به اهمیت اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر به عنوان راهبردی برای کاهش مرگ و میر کودکان و توسعه پایدار کشورهای جهان 15-10 مرداد ماه به عنوان هفته جهانی تغذیه با شیر مادر نامگذاری شده است.
شعار جهانی در سال حمایت از تغذیه با شیر مادر مسئولیت همگانی نامگذاری شده است و در همین راستا ایستگاه فرهنگ سازی ترویج تغذیه با شیر مادر در محل ورودی درمانگاه تخصصی بیمارستان علامه بهلول در تاریخ 10مرداد بر پا ش که مورد استقبال مراجعه کنندگان قرار گرفت.
تاریخ:
1400/05/10
تعداد بازدید:
35
منبع:
Powered by DorsaPortal