کمیته راهبردی ارتقا اورژانس دانشگاهی

کمیته راهبردی ارتقاء اورژانس دانشگاهی
کمیته راهبردی ارتقاء اورژانس دانشگاهی در تاریخ 99/11/27 در محل سالن زکریا تشکیل شد.
 
 
  کمیته راهبردی ارتقاء اورژانس دانشگاه هر سه ماه یکبارتشکیل و ریاست جلسه با دکتر باذلی و دبیرجلسه دکتر مشاری می باشند.جلسه فوق با حضور اعضاء اصلی و همکار در محل ستاد دانشگاه-سالن زکریا برگزار شد. مصوبات جلسه جهت اجرا به بیمارستان ها ابلاغ و به اداره اورژانس بیمارستانی وزارت متبوع ارسال می گردد.
*در این جلسه خانم ذبیحی (کارشناس اورژانس دانشگاه)، خلاصه ای از شرح وظایف اعضا را بیان و برخی از مشکلات مربوط به بخش اورژانس بیمارستان ها را مطرح کرد.
* با توجه به حضور آقای دکتر قویدل ریاست محترم بیمارستان آیت اله مدنی بجستان در خصوص رفع مشکلات بیمارستان فوق پیشنهاداتی ارائه و پس از بحث و تبادل نظر توسط اعضا مصوباتی تنظیم شد که متعاقباً جهت اجرا به بیمارستان ابلاغ خواهد شد.
تاریخ:
1399/11/29
تعداد بازدید:
34
منبع:
Powered by DorsaPortal