شرح وظایف

شرح وظایف توزیع نیروهای تخصصی

 • نیازسنجی ،تعیین اولویت های نیروی تخصصی مورد نیاز در مناطق تحت پوشش دانشگاه براساس ضوابط وزارت متبوع
 • هماهنگی و همکاری با وزارت متبوع درخصوص اعزام نیروهای تخصصی ضریب کا (علاوه برمکاتبات لازم ازطریق سایت وزارت متبوع)
 • توزیع نیروی انسانی متخصص پزشکی مورد نیاز ( دستیاران سال آخر و ضریب کا ) در واحدهای ارائه خدمات بالینی
 • تخصصی و فوق تخصصی تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع
 • دریافت و بررسی نیازهای تخصصی و متخصصین موجود در سطح مراکز تابعه دانشگاه و ثبت در سایت وزارت متبوع جهت معرفی نیروی ضریب کا
 • پاسخگویی به مکاتبات مربوط به متقاضیان شرکت درآزمون (بوردتخصصی ،فلوشیپ وفوق تخصص) وارسال به وزارت متبوع
 • امور مربوط به دستیاران سال آخر ( طرح یکماهه، دریافت مدارک دستیاران و ثبت مشخصات درسایت وزارت متبوع وارسال مدارک به وزارت متبوع بمنظورتقسیم ضریب کا )
 • صدور و ابلاغ ، اعلام شروع به کار ، غیبت و صدور گواهی پایان تعهدات نیروهای فارغ التحصیل تخصصی پزشکی برای انجام خدمات در واحدهای ارائه خدمات بالینی تخصصی و فوق تخصصی
 • دریافت و بررسی نیازهای تخصصی و متخصصین موجود در سطح مراکز تابعه دانشگاه و ثبت در سایت وزارت متبوع جهت معرفی نیروی ضریب کا
 • نظارت بر روند بکارگیری ، استقرار نیروهای تخصصی تحت پوشش دانشگاه
 • تهیه گزارش های دوره ای در زمینه نیروهای تخصصی موجود و مورد نیاز تحت پوشش دانشگاه
 • جوابیه مکاتبات از سازمان نظام پزشکی وسایر ارگان ها
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/02
تعداد بازدید:
592
Powered by DorsaPortal