شرح وظایف امور بیمارستانها

شرح وظایف امور بیمارستانها

- 1بررسی نیازهای بیمارستانها به پزشکان متخصص واقدام جهت جذب آنها

-2جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستانها از نظر ساختمان ، تأسیسات تجهیزات ، تعمیرات اساسی و ... تهیه گزارشات مربوطه جهت مسئولان مربوطه

-3ارزشیابی سالانه مراکز درمانی

- 4بازدیدهای ادواری از مراکز درمانی تابعه وارائه راهکارهای لازم در خصوص فرمت های موجود

-5بررسی نیازهای آموزشی کارکنان بیمارستانها واقدام جهت برگزاری دوره های آموزشی بخصوص در زمینه )) ارتقاء مستمر کیفیت ((

- 6بررسی نحوه تخصیص وتوزیع نظام نوین در بیمارستانها

- 7ارائه نظرات کارشناسی در خصوص تأسیس  و یا توسعه مراکز درمانی

-8بررسی نحوه عملکرد پزشکان در بیمارستانها

-11بررسی وتعیین تختها و تخصص های مورد نیاز بویژه در زمینه بخش های ویژه

-12نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب توسط مراکز درمانی خصوصی و دولتی

-13هماهنگی با سازمانهای بیمه گر در خصوص تعرفه های درمانی

-14بررسی وارائه نقطه نظرات کارشناسی در مورد تشکیلات سازمانهای

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/03
تعداد بازدید:
570
Powered by DorsaPortal