اداره امور درمانگاهها و بیمارستانها

 
شرح وظایف اموردرمانگاه ها و بیمارستانها:
1-بررسی نیازهای بیمارستانها به پزشکان متخصص واقدام جهت جذب آنها
2-جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستانها از نظر ساختمان ، تأسیسات تجهیزات ، تعمیرات اساسی و ... تهیه گزارشات مربوطه جهت مسئولان مربوطه
3-ارزشیابی سالانه مراکز درمانی
4-بازدیدهای ادواری از مراکز درمانی تابعه وارائه راهکارهای لازم در خصوص فرمت های موجود
5-بررسی نیازهای آموزشی کارکنان بیمارستانها واقدام جهت برگزاری دوره های آموزشی بخصوص در زمینه (ارتقاء مستمر کیفیت )
6-بررسی نحوه تخصیص وتوزیع نظام نوین در بیمارستانها
7-ارائه نظرات کارشناسی در خصوص تأسیس و یا توسعه مراکز درمانی
8-بررسی نحوه عملکرد پزشکان در بیمارستانها
9-بررسی وتعیین تختها و تخصص های مورد نیاز به ویژه در زمینه بخش های ویژه
10-نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب توسط مراکز درمانی خصوصی و دولتی
11-هماهنگی با سازمانهای بیمه گر در خصوص تعرفه های درمانی
12-بررسی وارائه نقطه نظرات کارشناسی در مورد تشکیلات سازمانهای
 
 لیست موسسات درمانی فعال                                                                                             دانلود
 فرمهای بازدید از بیمارستانها                                                                                               دانلود
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/12
تعداد بازدید:
40
Powered by DorsaPortal