توزیع نیروهای تخصصی

تصویر
  • نام و نام خانوادگی: آمنه پردل
  • سمت: کارشناس توزیع نیروهای تخصصی
  • مرتبه: کارشناس ارشد پرستاری سلامت جامعه
  • تماس: 05157220440
  
شرح وظایف توزیع نیروهای تخصصی:
1-نیازسنجی ،تعیین اولویت های نیروی تخصصی مورد نیاز در مناطق تحت پوشش دانشگاه براساس ضوابط وزارت متبوع
2-هماهنگی و همکاری با وزارت متبوع درخصوص اعزام نیروهای تخصصی ضریب کا (علاوه برمکاتبات لازم ازطریق سایت وزارت متبوع)
3-توزیع نیروی انسانی متخصص پزشکی مورد نیاز ( دستیاران سال آخر و ضریب کا ) در واحدهای ارائه خدمات بالینی
4-تخصصی و فوق تخصصی تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع
5-دریافت و بررسی نیازهای تخصصی و متخصصین موجود در سطح مراکز تابعه دانشگاه و ثبت در سایت وزارت متبوع جهت معرفی نیروی ضریب کا
6-پاسخگویی به مکاتبات مربوط به متقاضیان شرکت درآزمون (بوردتخصصی ،فلوشیپ وفوق تخصص) وارسال به وزارت متبوع
7-امور مربوط به دستیاران سال آخر ( طرح یکماهه، دریافت مدارک دستیاران و ثبت مشخصات درسایت وزارت متبوع وارسال مدارک به وزارت متبوع به منظورتقسیم ضریب کا )
8-صدور و ابلاغ ، اعلام شروع به کار ، غیبت و صدور گواهی پایان تعهدات نیروهای فارغ التحصیل تخصصی پزشکی برای انجام خدمات در واحدهای ارائه خدمات بالینی تخصصی و فوق تخصصی
9-دریافت و بررسی نیازهای تخصصی و متخصصین موجود در سطح مراکز تابعه دانشگاه و ثبت در سایت وزارت متبوع جهت معرفی نیروی ضریب کا
10-نظارت بر روند بکارگیری ، استقرار نیروهای تخصصی تحت پوشش دانشگاه
11-تهیه گزارش های دوره ای در زمینه نیروهای تخصصی موجود و مورد نیاز تحت پوشش دانشگاه 12-جوابیه مکاتبات از سازمان نظام پزشکی وسایر ارگان ها
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/26
تعداد بازدید:
72
Powered by DorsaPortal