شرح وظایف کارشناس نوزادان

شرح وظایف  کارشناس نوزادان:
• تدوین برنامه عملیاتی جهت اجرای پروتکل های ابلاغی وزارت متبوع به منظور ارتقا سطح خدمات به نوزادان
• برگزاری کارگاههای آموزشیkangaroo mother care (KMC) و احیای نوزادان و مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر
• نظارت و بازدید از NICU کلیه مراکز تابعه و و ابلاغ پسخوراند و پیگیری مشکلات
• جمع آوری آمار و اطلاعات بر اساس فایل های پریناتال،گزارشهای portو... و ارائه گزارش به مقام مافوق و وزارت متبوع
• پیگیری تجهیزات و کمبود های NICU بیمارستان ها و پیگیری تجهیزات جهت افزایش تخت های NICU
• پیگیری مشکلات مربوط به (R.O.P ) Retinopathy of prematurity و دریافت و جمع آوری لیست نوزادانی که در بیمارستان ها تحت ROPقرار می گیرند.
• بررسی شکایات در حیطه نوزادان و تهیه بازخورد به بیمارستان ها و اداره نظارت و مرکز پایش مراقبت های درمانی (MCMC) و در صورت لزوم تشکیل کمیته
• برگزاری جلسات کمیته مورتالیتی و موربیدیتی نوزادان
• برگزاری کمیته مرگ و میر و خطای پزشکی ستادی و پیگیری مصوبات و ارسال نامه به خاطیان
• بررسی صورتجلسات و مصوبات کمیته های مرگ و میر نوزادان بیمارستان ها
• بررسی فرم های اعزام و انتقال نوزادان و گزارش به مافوق به منظور بهبود فرایند ها
• برگزاری جلسات هم اندیشی پرستاران منتخب NICU
• انتظارات:
• نظارت بر کمیته های مرگ ومیر و خطای پزشکی ویژه نوزادان و ارائه باز خورد به معاونت درمان
• نظارت بر حضور 24 ساعته پزشک مقیم در بخش های مراقبت ویژه نوزادان و بررسی عملکرد ایشان
• بررسی مشکلات فیزیکی، تجهیزات و داروهای حیاتی نوزاد در بخش های مراقبت ویژه نوزادان و مدیریت آنها
• مدیریت حضور متخصص کودکان در اتاق عمل/ زایشگاه در موارد پرخطر قبل از تولد نوزاد
• نظارت بر آموزش های مورد نیاز مرتبط با بخش مربوطه جهت متخصصین و کارشناسان و همچنین نظارت بر برگزاری کارگاه ها
• مدیریت تصحیح فرآیند انتقال صحیح نوزادان (تجهیزات آمبولانس- پرسنل انتقال –وضعیت نوزاد در زمان انتقال)
• نظارت بر ثبت روزانه اطلاعات نوزادان بستری در سامانه ایمان
• ارائه گزارش به معاونت درمان از بررسی ها و فعالیتهای انجام شده در حیطه نوزادان
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/22
تعداد بازدید:
65
Powered by DorsaPortal