معرفی کارشناس

تصویر
  • نام و نام خانوادگی: افسانه ذبیحی
  • سمت: کارشناس مدیریت توانمندسازی آموزشی کارکنان معاونت درمان
  • مرتبه: کارشناس پرستاری
  • تماس: 05157222674- 05157223513 داخلی 261
 
شرح وظایف واحد توانمندسازی آموزشی:
1- طراحی و تدوین دوره های توانمندسازی کد دادر جهت کارکنان پس از کسب مجوز از واحد آموزش ستاد دانشگاه و هماهنگی جهت انتخاب اساتید – تجهیزات و امکانات مورد نایز و اخذ مدرک شرکت کنندگان
2- طراحی و تدوین دوره های توانمندسازی آموزش مداوم جهت کارکنان پس از کسب مجوز از واحد آموزش مداوم دانشگاه و هماهنگی جهت انتخاب اساتید-تجهیزات و امکات مورد نیاز و اخذ مدرک شرکت کنندگان
تاریخ به روز رسانی:
1400/12/01
تعداد بازدید:
117
Powered by DorsaPortal