معرفی کارشناس

تصویر
  • نام و نام خانوادگی: افسانه ذبیحی
  • سمت: کارشناس اداره اورژانس بیمارستانی دانشگاه
  • مرتبه: کارشناس پرستاری
  • تماس: 05157222674- 05157223513 داخلی 261
شرح وظایف اداره اورژانس بیمارستانی دانشگاه:
1- مشارکت در برنامه ریزی، ساماندهی، نظارت، ارزیابی و پایش برنامه ها و فرایندهای اجرایی مرتبط با بخش اورژانس بیمارستان های تابعه با هماهنگی مقام مافوق و اداره اورژانس بیمارستانی وزارت بهداشت
2- اجرای برنامه توانمندسازی از طریق برگزاری کارگاه ها جهت پرسنل بخش اورژانس بیمارستان ها
3- ارزیابی و پایش عملکرد بیمارستان های ذتحت پوشش و شاخص های ملی بخش اورژانس بیمارستان ها
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/13
تعداد بازدید:
131
Powered by DorsaPortal