شرح وظایف کارشناس کودکان

شرح وظایف کارشناس کودکان:
اداره سلامت کودکان و نوزادان متولی تدوین و اجرای برنامه های ارتقاء و گسترش خدمات درمانی ارائه شده به نوزادان و کودکان با هدف کاهش مرگ ومیر کودکان و نوزادان می باشد.
امور کودکان :
• نظارت و پیگیری اجرای نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه در سطح بیمارستانهای حوزه دانشگاه
• جمع آوری و تحلیل آمار و سیاستگزاری تعالی خدمات بالینی کودکان بر اساس اطلاعات استخراج شده از نظام مراقبت مرگ کودکان
• برگزاری کمیته کاهش مرگ داخل بیمارستانی کودکان در سطح معاونت درمان
• بازدید از بخش اطفال، اورژانس و سایر بخشهای خدمت دهنده به اطفال در بیمارستان ها
• پیگیری کمبود تجهیزات در بخشهای اطفال و راه اندازی بخش های جدید بستری و PICU در بیمارستانها
• بررسی شکایات حوزه کودکان 59-1 ماهه و انجام مداخلات لازم جهت افزایش سطح کیفیت خدمات و رضایتمندی بیماران
• نیازسنجی آموزشی پرسنل خدمت دهنده به کودکان و اجرای کارگاهها و دوره های مورد لزوم
• محاسبه ی شاخص مرگ کودکان 59-1 ماهه داخل بیمارستانی
• بررسی صورتجلسات کمیته مرگ کودکان و پرسشنامه های مرگ کودکان با همکاری اساتید هیات علمی گروه اطفال و ارائه بازخورد به بیمارستان محل فوت کودک
• تدوین دستورالعمل و استانداردهای مرتبط با حوزه کودکان با همکاری گروه علمی اطفال و سایر ادارات معاونت درمان
• برگزاری کمیته کاهش مرگ کودکان در سطح دانشگاه (معاونت درمان و بهداشت)
• ارزیابی اجرای نظام مراقبت مرگ کودکان در بیمارستانهای تابعه دانشگاه بر اساس جدول پیوست بصورت فصلی
انتظارات :
• بررسی نحوه خدمت رسانی به کودکان در سطح شبکه و بیمارستان و تصحیح فرآیندها به منظور کاهش مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال از طریق:
• مدیریت تصحیح فرآیند انتقال صحیح کودکان(تجهیزات آمبولانس- پرسنل اسکورتینگ –وضعیت کودک در زمان انتقال- استفاده از تجهیزات انتقال موجود در بیمارستان مثل ونتیلاتور پرتابل....)
• نظارت بر عملکرد متخصصین اطفال دربخشهای بستری و اورژانس بیمارستانها و مطب های منطقه تحت مدیریت
• نظارت بر اجرای نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه در بیمارستان
• رفع کمبود تجهیزات بخش اطفال
• برگزاری کمیته بررسی مرگ کودکان 59-1 ماهه به ازا هر مرگ طبق ابلاغیه وزارت متبوع باحضور روسای شبکه وبیمارستانها
• ارائه گزارش به معاونت درمان از بررسی ها و فعالیتهای انجام شده در حوزه کودکان
• نظارت بر ثبت اطلاعات نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه در پورتال وزارت متبوع
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/22
تعداد بازدید:
106
Powered by DorsaPortal