عملکرد برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر-سال98

1- برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی ویژه تمامی پرسنل مرتبط (بخش های مرتبط با مادر و کودک)- 2دوره کارگاه 20ساعته ترویج تغذیه با شیر مادر با دعوت از استاد کشوری مورد تایید وزارت
2- آموزش کلیه پرسنل بیمارستان در بدو ورود در مورد ده اقدام دوستدار کودک و گرفتن تعهد در خصوص الزام اجرای این قوانین در بیمارستان و برگزاری دوره توجیهی جهت کلیه پرسنل جدید الورود بخش های مرتبط در خصوص برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر
3- کسب نتایج رضایت بخش ارزیابی بیمارستان علامه بهلول جهت دریافت لوح دوستدار کودک
4- پیگیری و بازدید روزانه برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر توسط کارشناس شیر بیمارستان و انجام بازدید های دوره ای معاونت درمان
5- شناسایی فعال مادران و انجام مشاوره های شیردهی به صورت حضوری ( تقریباً 90% موارد نیازمند مشاوره مادران با مشکلات پستانی و عدم کفایت شیر مادر بوده اند ) پیگیری پس از ترخیص تلفنی مادران دارای مشکل شیردهی ؛ به طور میانگین حداقل 20مادر ماهانه شناسایی و مورد مشاوره و پیگیری فعال تلفنی قرار می گیرند. امکان مشاوره رایگان مادران در تمامی ساعات شبانه روز از طریق مسئولین بخش های مرتبط در شیفت ها)
6- برقراری کلاس های آموزشی شیردهی روزانه در درمانگاه زنان و همکنون به صورت انفرادی به دلیل شرایط کورونا ؛ شناسایی مادران نیازمند مشاوره (نوزاد قلب شیرخشکی بوده/ مادران شاغل و ...) و ارائه مشاوره تخصصی توسط کارشناس مامایی درمانگاه
7- تهیه تجهیزات کامل کمک شیردهی استاندارد در داروخانه بیمارستان با قیمت مناسب (شیلد/کاپ/ست شیردوش و..)
8- تجهیز تمامی بخش های مرتبط با مادر و کودک به یخچال مخصوص نگهداری شیر و تهیه شیردوش برقی جهت تمامی بخش های مرتبط با مادر و نوزاد و امکان استفاده تمامی مادران بستری و غیر بستری در تمامی ساعات شبانه روز
9- برقراری تماس پوستی در تمامی زایمان های بدون مشکل مادر و نوزاد به دلیل مزایای بی شمار
10- تغذیه با شیر مادر تمامی نوزادان با تست کووید مثبت؛ حتی در شرایطی که امکان تغذیه مستقیم پستانی با رعایت پروتکل های بهداشتی وجود نداشته ، تغذیه از طریق شیر دوشیده شده مادر انجام شده است.
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/24
تعداد بازدید:
124
Powered by DorsaPortal