دستورالعمل ها

دستورالعمل اجرائی شرکت دربرنامه کنترل کیفی خارجی malaria
استاندارد آزمایشگاه های پزشکی نسخه 1397اعتباربخشی98
الزامات ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه الزامات مربوط به کارکنان آزمایشگاه
آیین ماه تاسیس مراکز ناباروری ART آئین نامه الزامات محیطی ویژه بخش آسیب شناسی
آئین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه های پزشکی سال 98 بررسی های پاراکلینیکی اهدا کنند گان مرگ مغزی در زمان شیوع کووید
برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا دستورالعمل اجرای برنامه ایمنی در انجام آزمایش های ملکولی
دستورالعمل ارجاع نمونه های بالینی در آزمایشگاه های پزشکی دستورالعمل ارسال نمونه های آزمایشگاهی به خارج از کشور
دستورالعمل اصول مستندسازی در آزمایشگاه دستورالعمل ایمنی و بهداشت فضا
دستورالعمل تجهیزات آزمایشگاه دستورالعمل ثبت آنلاین پاتولوژی سرطان
دستورالعمل جمع آوری و مدیریت نمونه های آزمایشگاهی دستورالعمل عملکرد مطلوب آزمایشگاهی در آزمایشگاه های تشخیص مولکولی
دستورالعمل غربالگری و تشخیص دیابت بارداری دستورالعمل غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین
دستورالعمل کشوری برنامه پیشگیری از بروز اختالالت کروموزومی جنین دستورالعمل مدیریت پسماند های آزمایشگاهی
دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی، تبلیغ و آگهی امور پزشکی دستورالعمل نحوه آمایش و امحا پسماندهای آزمایشگاهی
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی آزمایشگاه بیمارستان راهنمای ایمنی جهت انتقال نمونه های عفونی بصورت پستی
راهنمای جامع استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته
راهنمای فنی روشهای کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهی 98 راهنمای فنی روشهای کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهی
ضوابط ارجاع نمونه های سیتولوژی و هیستوپاتولوژی درنظام سلامت فرآیند تشخیص سرطان دهانه رحم
فضا و تاسیسات منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
  نامه الزام شرکت آزمایشگاه ها در برنامه ارزیابی کنترل کیفی خارجی
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/24
تعداد بازدید:
118
Powered by DorsaPortal