معرفی کارشناس

 
تصویر
  • نام و نام خانوادگی: آمنه پردل
  • سمت: کارشناس اداره صدور پروانه ها
  • مرتبه: کارشناس ارشد پرستاری سلامت جامعه
  • تماس: 05157220440
شرح وظایف:
1-پذیرش درخواست تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی
2- صدور موافقت اصولی و پروانه تاسیس و مسئولین فنی جهت موسسات پزشکی و پیراپزشکی
3- تمدید پروانه های تاسیس ومسئولین فنی
4- صدور مجوز فعالیت دفاتر کارشامل :
• تزریقات و پانسمان در مطب ها و درمانگاه ها
• صدور مجوز فعالیت محدود در مطب
5- پذیرش درخواست های موسسات پزشکی و پیراپزشکی درخصوص موارد ذیل :
• تغییر مسئولین فنی
• تغییر مکان موسسه
• تغییر نام موسسه
• تغییر ساعات فعالیت موسسه
• افزایش واحدهای درمانی سرپایی و درمانگاه ها
• افزایش بخش های درمانی بیمارستان ها
• افزایش یا کاهش تعداد موسسین موسسات
7- تشکیل و طرح پرونده های مربوطه به کمیسیون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، دارویی ، مواد خوردنی و آشامیدنی
8- پیگیری موسسات بدون پروانه جهت اقدام برای اخذ پروانه
9- جهت ثبت هرگونه درخواست موافقت اصولی و تمدید پروانه و آکاهی از بخش نامه ها و آیین نامه ها ی تاسیس موسسات پزشکی به اساس نامه الکترونیکی کشوری صدور پروانه ها مراجعه فرمایید.
https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/31
تعداد بازدید:
670
Powered by DorsaPortal