معرفی کارشناس

تصویر
  • نام و نام خانوادگی: علی محمد رهبر
  • سمت: کارشناس رسیدگی به شکایات
  • مرتبه: کارشناس پرستاری
  • تماس: 05157221875
شرح وظایف واحد رسیدگی به شکایات:
1- دریافت شکایات کتبی و یا شفاهی مردمی و تحقیق و بررسی وتکمیل اطلاعات مورد تیاز در اولین فرصت با حضور شاکی ومتشاکی و رسیدگی به شکایاتی که در صلاحیت معاونت درمان می باشد با ارائه گزارش پیرامون موضوع شکوائیه به مشمولین ذیربط.
2- بررسی شکایات واصله و ارائه راه حلهای موجود قانونی به ارباب رجوع ونیز ارجاع شکایاتی که مربوط به مراجع ذیصلاح دیگر بوده مثل نظام پزشکی.
3- ارجاع شکایاتی که مربوط به وظایف ذاتی معاونت درمان بوده به واحدهای ذیربط این معاونت.
4- مراجعه به مراجع اداری و قضائی وشرکت در جلسات دادگاهها و استیفاء حقوق دولت.
5- مراجعه به مراکز اداری و درمانی در رابطه با شکایات ارباب رجوع و تهیه گزارش.
6- ارائه راهکارهای حقوقی ونقطه نظرات مشورتی به واحدهای ذیربط و مسئولین واحدها.
7- پاسخ به استعلات حقوقی واحدهای دانشگاه و مراجع قضائی و اداری دیگر
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/12
تعداد بازدید:
717
Powered by DorsaPortal